economie

03 jan 2002, 00:12

Groningen op zoek naar kandidaten Wubbo Ockelsprijs

De gemeente Groningen is op zoek naar bedrijven of personen die zich zo zeer onderscheiden dat ze in aanmerking komen voor de Wubbo Ockelsprijs 2002.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tot 15 januari kan iedereen kandidaten indienen die geschikt zouden zijn voor de Wubbo Ockelsprijs 2002. Darvoor in aanmerking komt iedere persoon, onderneming of instelling die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd op het gebied van natuurwetenschappen of techniek, en die persoonlijk of door de prestatie een band heeft met de stad Groningen.
Net zoals de in Nederland wereldberoemde astronaut Wubbo Ockels, die zijn loopbaan begon in Groningen. Overigens doet Ockels nog steeds van zich spreken: hij is momenteel actief als uitvinder en bedacht een handige methode om boten met behulp van een machine door één persoon uit het water te laten tillen. Kandidaten voor de prijs worden beoordeeld door een deskundige jury, die dit jaar onder voorzitterschap staat van dr. J. Borgman, oud-hoogleraar in Groningen en oud-president van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO.
De Wubbo Ockelsprijs wordt slechts eens in de twee jaar uitgereikt. De eerste winnaar was in 1986 Wubbo Ockels zelf. De prijs is zowel een uiting van waardering als een stimulans voor innovatie. De Wubbo Ockelsprijs 2002 bestaat uit een plastiek van de Groninger Hugo Hol, een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 Euro. Heeft U suggesties voor kandidaten die de prijs eigenlijk zouden moeten krijgen, stuur dan een mailtje naar het adres: greka@planet.nl