economie

13 sep 2002, 00:12

Groningen heeft acuut ‘watergebonden bedrijventerreinen nodig’

In de gemeente Groningen is een forse behoefte aan watergebonden bedrijventerreinen. Maar momenteel kan er aan die vraag vrijwel niet worden voldaan. Daarom gaat de gemeente Groningen onder meer meewerken aan een watergebonden bedrijfsterrein in Westerbroek, gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De zogenaamde ‘natte’ terreinen zijn bedrijfsterreinen voor bijvoorbeeld de overslag van containers of voor de opslag, overslag en verwerking van bulkgoederen. B en W van Groningen gaan maatregelen nemen om het ondernemen ook voor deze categorie bedrijven aantrekkelijker te maken in Groningen.
Zo willen B en W laten onderzoeken of de huidige containerterminal in Groningen een impuls kan krijgen en of er ruimte moet komen voor een containerterminal bij de nieuwe wijk Meerstad. Ook willen B en W een nieuwe laad- en losvoorziening op Westpoort-Noord en kijken wat er nog mogelijk is langs het Winschoterdiep en het Eemskanaal.