economie

18 sep 2002, 00:12

Gemeente Groningen houdt subsidiegeld Melkertbanen over

Van het geld dat de gemeente Groningen van het rijk ontvangt om Instroom/Doorstroom-banen (I/D-banen, voorheen Melkertbanen) mee te subsidiëren, blijft een groot deel over. Er is een reserve ontstaan van 7,2 miljoen euro.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente hoeft het overgebleven geld niet terug te geven, zolang het ingezet wordt om arbeidsplaatsen voor langdurig werklozen te creëren en hun salariskosten te financieren. Daarom doet het college van B en W zes voorstellen voor de besteding van het overgebleven subsidiegeld.
Zo willen B en W meer begeleiding bieden aan I/D-werknemers, extra scholing verzorgen en projecten opzetten. De maatregelen moeten er toe leiden dat werknemers meer kans hebben op doorstroming naar ongesubsidieerd werk.