economie

11 jan 2002, 00:12

Gasunie maakt oost-Groningen tot nieuw handelsknooppunt voor aardgas

Gasunie Transport Services zal een besloten vennootschap oprichten, die zich bezig gaat houden met het faciliteren van gashandelsactiviteiten in haar transportnet te Oude Statenzijl/Bunde en Emden. Daarmee wordt een vervolgstap gezet in de richting van een handelsplaats voor aardgasstromen, die internationaal wordt aangeduid met de term 'hub'.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In eerste instantie gaat het om de hub-service 'title transfer', dat wil zeggen overdracht van eigendomsrechten op gas. Gasunie Transport Services houdt zich op dit moment al bezig met 'title transfer' op haar gasterminals in Oude Statenzijl/Bunde en Emden door middel van het afsluiten van pseudo-transportcontracten, maar vindt dat feitelijk niet passen binnen de normale transportdiensten. Gasunie kan deze activiteiten nu in de op te richten BV onderbrengen en op termijn de services uitbreiden. In verband met de hub-activiteiten is Gasunie Transport Services voornemens in de loop van het komend jaar ook dagcontracten voor gastransport aan te bieden. DTe, de toezichthoudende instantie op de Nederlandse geliberaliseerde gasmarkt, heeft in het verleden al meer dan eens aangegeven dat dagcontracten voor gastransport op de vrije gasmarkt mogelijk moeten zijn. Gasunie denkt met deze stap aan de wensen van DTe tegemoet te komen.
Deze week zal de Europese gasindustrie zich in Amsterdam beraden over de uitwerking en implementatie van een grensoverschrijdende hub in de regio Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Diverse marktpartijen, onder voorzitterschap van Gasunie, voeren al enige tijd besprekingen over de oprichting van een dergelijke hub. Deze plaats is daarvoor bijzonder geschikt, omdat hier gasstromen passeren die afkomstig zijn uit Nederland, Noorwegen, Duitsland en Rusland en in de betrokken regio veel gasopslagfacilteiten aanwezig zijn. Op de hub kunnen gasverkopers handelen in gasstromen. Met de oprichting van een specifieke, aparte tak binnen het transportbedrijf, die zich richt op toekomstige hub-services, wil Gasunie zich tevens een goede startpositie verschaffen voor de te verwachten Europese ontwikkelingen in de nabije toekomst. Daarnaast wordt met het oprichten van een BV een goede juridische basis gelegd voor eventuele samenwerking met andere partijen bij het aanbieden van hub-services.