economie

21 jun 2002, 00:12

Gasunie blij: gastransporttarieven behoren tot de laagste in Europa

De Nederlandse tarieven voor gastransport behoren tot de laagste in Europa. Tot deze voor Gasunie verheugende conclusie komt de PA Consulting Group uit Londen in een studie die donderdag is gepubliceerd. Het onderzoek is verricht in opdracht van Gastransport Services, de transporttak van de N.V. Nederlandse Gasunie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij de studie zijn tal van factoren in ogenschouw genomen, zoals volumes, bedrijfstijden (hiermee wordt de benuttingsgraad van het netwerk aangegeven) en afstanden. Ten opzichte van landen als Ierland, Spanje, Oostenrijk en Denemarken biedt Gastransport Services in alle beschouwde gevallen lagere tarieven.
Van 2001 naar 2002 zijn in de negen onderzochte landen verschillende wijzigingen doorgevoerd in de tarieven, zowel door invoering van een geheel nieuw tariefsysteem (zoals in Nederland), als door veranderingen in tariefcomponenten. In Italiƫ werden grote stijgingen vastgesteld. Alleen in Nederland, Ierland en Belgiƫ zijn door de PA Consulting Group verlagingen gevonden.