economie

01 feb 2002, 00:12

Extra steun noordelijke provincies voor starters

Starters en door-startende ondernemingen in de provincie Groningen krijgen extra steun van de drie noordelijke provincies, verenigd in het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal beginnende ondernemers en hun slaagkans blijft in Noord-Nederland achter ten opzichte van de rest van het land. De Bestuurscommissie Economische Zaken van het SNN heeft besloten een project te steunen van de Kamers van Koophandel in Groningen, Fryslân en Drenthe, dat verbetering in die situatie moet brengen. Er zijn nu volgens de KvK’s onvoldoende middelen om adequaat aandacht te schenken aan de promotie van het zelfstandig ondernemerschap en om te voorzien in een goede opvang en begeleiding van (door)starters in Noord-Nederland.
Met de uitvoering van het project “Ondernemerskompas” moeten tot eind 2003 in Noord-Nederland ongeveer 270 ondernemingen gecreëerd worden, dan wel een doorstart maken. Daarbij zal speciale aandacht worden besteed aan startende vrouwen en allochtonen. Het initiatief is een vervolg op en een uitbreiding van het project ‘Jong Ondernemerschap’, dat sinds 1996 wordt uitgevoerd.
De bestuurscommissie EZ van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland steunt het initiatief van de Kamers van Koophandel met een totaalbedrag van 1.748.765 euro aan Kompasmiddelen (EZ, EFRO D2 en EFRO Phasing Out).