economie

25 jun 2002, 00:12

DAGboek van Groningse architectuur vernieuwd

Voor de zesde keer verschijnt ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur in Groningen een DAGboek. Dat is een boekwerk met veel foto’s, met daarin aandacht aan een bijzonder aspect van de architectuur in Groningen. De afkorting ‘DAG’ slaat behalve op de ‘Dag van de Architectuur’ nu ook op: ‘Dit Alles in Groningen’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze keer staat in het DAGboek de vraag centraal of er zoiets bestaat als een specifieke ‘Groningse’ architectuur. Het Dagboek is een uitgave van de Groningse uitgevrij De Passage. Het eerste exemplaar van 'Dit Alles in Groningen' wordt zaterdagmiddag 29 juni aangeboden aan Willem Smink, wethouder van stedenbouw.