economie

15 feb 2002, 00:12

Burgemeester Leeuwarden naar IB Groep Groningen

De Minister van OC en W heeft Margreeth de Boer benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Informatie Beheer Groep in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Boer, oud CdK in Drenthe, is waarnemend burgemeester van Leeuwarden en is eerder, in 1994, ook al lid van de raad geweest. Zij heeft deze functie destijds neergelegd omdat zij toen minister van VROM werd. De Boer is benoemd voor een periode van vier jaar.
Sinds 1 januari 1994 is de IBG een Zelfstandig Bestuursorgaan. Sinds die datum legt de IB-groep verantwoording af aan een Raad van Toezicht. Deze wordt benoemd door de minister van OC en W.