economie

11 mrt 2002, 00:12

Beste motivatiecentrum van het land staat in Eelde

Het Intramuraal Motivatie Centrum (IMC) in Eelde is door het Ministerie van VWS benoemd als de instelling die de doelgroep het beste bereikt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tachtig procent van de overlast veroorzakende verslaafden komt binnen via justitie, meldt de Dr. Kuno van Dijk Stichting, de organisatie voor verslavingszorg voor het Noorden. Het IMC, een van tien soortgelijke centra in het land, is daarbij een belangrijke pijler bij de overlastbestrijding in de gemeente.
In de afgelopen vijf jaar werden bijna vijfhonderd mensen in Eelde geholpen. Bijna de helft van deze groep heeft de behandeling voltooid.