economie

16 jul 2002, 00:12

Beroepsonderwijs krijgt oppepper provincie Groningen

Het provinciebestuur van Groningen wil zich meer gaan inzetten voor het beroepsonderwijs. Volgens de provincie is het beroepsonderwijs een zeer aantrekkelijke mogelijkheid voor jongeren om later ene betaalde baan te vinden. Maar dan moet dat beroepsonderwijs wel optimaal onderwijs bieden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit onderzoek blijkt dat de werkloosheid in de provincie Groningen nog steeds hoger ligt, vooral onder jongeren, dan het landelijke gemiddelde. Bovendien blijkt dat over het algemeen het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in de provincie Groningen te laag is. Dit alles is volgens GS belemmerend voor de gewenste economische en maatschappelijke groei van de provincie.
Het relatief lage opleidingsniveau wordt vaak mede veroorzaakt door het feit dat steeds meer jongeren hun school vroegtijdig verlaten of dreigen te verlaten. Voor GS is dit reden te meer om zich actiever in te zetten op het terrein van onderwijs en om ervoor te zorgen dat iedere jongere zijn opleiding afmaakt en niet voortijdig de school verlaat. Het streven is dat elke jongere voldoende gekwalificeerd (bij voorkeur MBO-niveau) en daarmee toegerust de arbeidsmarkt betreedt. De door GS vastgestelde notitie 'Investeren in mensen' is een weergave van deze actievere inzet op het terrein van beroepsonderwijs. De inzet van de Provincie zal zich richten op: signaleren, versterken van kwaliteit, organiseren en afstemmen en allemaal in samenspraak met betrokken partijen.