economie

18 jan 2019, 10:10

VBNO na 40 jaar gezaghebbende spreekbuis voor ondernemers in noord-oostelijke deel Groningen

VBNO na 40 jaar gezaghebbende spreekbuis voor ondernemers in noord-oostelijke deel Groningen

Bedrijvenvereniging VBNO heeft gisteren een snelheidsrecord vergaderen gevestigd. Tijdens een druk bezochte algemene ledenvergadering werd de agenda in enkele minuten tijd afgehandeld...

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De agenda bestond dan ook maar uit één agendapunt, namelijk het vaststellen van de statuten. Dat leverde enorme tijdwinst op, waardoor voorzitter Guus Vries de gelegenheid kreeg uitvoerig in te gaan op het wel en wee, en op het jubileum van deze vereniging die zich in veertig jaar tijd heeft ontwikkeld tot een gezaghebbend platform, trefpunt, spreekbuis en belangenbehartiger van – en voor ondernemers aan de noord-oostzijde van de stad Groningen.

 

De algemene ledenvergadering werd gehouden in het skicentrum Snowlimits in Kardinge. In de skihut bovenin dit centrum was er alle gelegenheid voor de leden om na de vergadering tijdens een buffet bij te praten en te netwerken, overigens ook een belangrijke functie van deze vereniging. Volgens voorzitter Vries staat de VBNO er in dit jaar, waarin het veertig jarig jubileum wordt gevierd, goed voor. Komende zomer zal het jubileum worden gevierd onder meer met een reisje naar Ameland.

 

De VBNO is de bedrijvenvereniging voor de bedrijven gelegen in de Noord-Oostelijke taartpunt van de stad Groningen, begrensd door de Oostersingel/Bloemsingel en het Damsterdiep/Eemskanaal. 

 

Voor een inhoudelijk verslag over de ledenvergadering verwijzen we graag naar de Groninger Ondernemers Courant.