economie

23 jan 2002, 00:12

Aanvraag horecavergunningen voortaan bij Bedrijvenloket

Vanaf 1 januari 2002 is de Regiopolitie - ‘afdeling bijzondere wetten’ - niet meer het adres voor vergunningen en ontheffingen op het gebied van horeca. Voor die aanvragen kunt u voortaan terecht bij het gemeentelijk Bedrijvenloket.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het verlenen van horecavergunningen en -ontheffingen was al enige tijd een taak van de gemeente maar deze werd nog door de regiopolitie uitgevoerd. Dat houdt op per 1 januari 2002. Dan gaat de gemeente het zelf doen. De uitvoering loopt dan via het gemeentelijk Bedrijvenloket, onderdeel van de dienst ROEZ.
Het Gemeentelijk bedrijvenloket heeft een spreekuur waar u zonder afspraak welkom bent: op dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Buiten deze tijden kunt u een aparte afspraak maken. U vindt het Bedrijvenloket op het adres Coehoornsingel 51, telefoon (050) 367 8668. Postadres: postbus 7081, 9701 JB Groningen. Voor informatie kunt u ook de gemeentelijke website raadplegen: www.groningen.nl/ondernemen
In principe gaat het om alle soorten horecavergunningen en -ontheffingen op grond van de volgende wetten en verordeningen: de Drank en horecawet, de Wet op de kansspelen, de Kansspelverordening, de Winkeltijdenwet, de Verordening inzake de winkelsluiting en de Algemene plaatselijke verordening.
In verband met de overdracht van de werkzaamheden is het niet mogelijk een horeca-aanvraag in te dienen in de periode 19 december 2001 tot en met 6 januari 2002. Het Bedrijvenloket vraagt hiervoor uw begrip.