economie

18 jan 2002, 00:12

A.M.J. Vogd herkozen als voorzitter Kamer van Koophandel

De heer A.M.J. (Dolf) Vogd (55) zal ook in de nieuwe zittingsperiode tot en met 2005, de Kamer van Koophandel Groningen voorzitten. Het nieuwe algemeen bestuur heeft hem benoemd als neutrale voorzitter. Dit houdt in dat de leden de heer Vogd van buiten de eigen gelederen hebben aangezocht en dat hij niet een bepaalde organisatie vertegenwoordigt. Vogd, directeur van Vesta Groningen, bekleedt het voorzitterschap al sinds juni 1998.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanuit de drie geledingen van de Kamer - ondernemers midden- en kleinbedrijf, overige ondernemers en werknemers - zijn telkens twee leden gekozen in het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur is nu als volgt samengesteld: voorzitter: A.M.J. Vogd leden: A.J.M. Geerts (VNO-NCW Noord) J. ten Sijthoff mba (VNO-NCW Noord; tevens plaatsvervangend voorzitter) A.B. Riemeijer (MKB-Groningen) mw. G. Talsma (MKB-Groningen) mw. M.H. Smits-Groeneveld (CNV) ing. F.E. Stubbe (FNV)