wonen

06 mrt 2019, 10:10

Raadsvragen over mogelijke funderingsproblemen in gemeente Groningen

Raadsvragen over mogelijke funderingsproblemen in gemeente Groningen

In de gemeenteraad van Groningen gaat de fractie van GroenLinks vragen stellen over funderingsproblemen, waardoor in Nederland woningen dreigen te verzakken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

GroenLinks maakt zich zorgen over mogelijke funderingsproblemen in de gemeente. Volgens het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) lopen 1 miljoen huizen in Nederland risico te verzakken. Dit geldt ook voor huizen in gemeente Groningen.

 

Naar aanleiding van het onderzoek van tv-programma KRO-NCRV De Monitor over funderingsproblemen in Nederland, heeft de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld. GroenLinks maakt zich zorgen over mogelijke consequenties van funderingsproblemen voor huiseigenaren. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun fundering en de kosten van het herstel. Deze kosten kunnen oplopen tot 100.000 euro per fundering. De GroenLinks fractie vindt het belangrijk dat huiseigenaren met funderingsproblemen niet financieel in de knel komen.

 

Een lening verkrijgen om funderingsherstel te bekostigen is moeilijk, doordat de waarde van een huis met funderingsproblemen daalt. GroenLinks woordvoerder Lieke Schoutens wijst erop dat de gemeente huiseigenaren kan ondersteunen. Schoutens: “De gemeente kan zich aansluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel om woningeigenaren met de financiering te helpen”.

 

Ook wil de partij onderzoek naar de omvang van de funderingsproblematiek. Voor gemeente Groningen lijken de risico’s voornamelijk hoog te zijn voor het oostelijke gebied van voormalig gemeente Haren.  

 

(Archieffoto: huizen in Groningen in De Wijert. Het is volstrekt onbekend óf en zo ja waar de funderingsproblematiek speelt in Groningen).