wonen

19 jun 2019, 11:11

GroenLinks helemaal klaar met brommende generatoren beroepsvaart

GroenLinks helemaal klaar met brommende generatoren beroepsvaart

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen heeft schoon genoeg van het geluid van generatoren van afgemeerde boten in de beroepsvaart. ‘Laat ze gewoon walstroom gebruiken!’, aldus raadslid Ceciel Nieuwenhout.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Schepen die aan de kade liggen zouden waar mogelijk walstroom moeten gebruiken. Dat is het voorstel van GroenLinks Groningen.

 

Aan de Ulgersmakade in Groningen liggen regelmatig schepen. Voor de elektriciteitsvoorziening is walstroom beschikbaar, maar toch laten sommige schepen de hele nacht hun generator aan, tot ergernis van de bewoners in de buurt van de kade. Een generator is een apparaat dat elektriciteit opwekt met diesel. Het draaien van de generatoren zorgt namelijk de hele nacht voor een lage bromtoon én voor luchtvervuiling, terwijl het eigenlijk niet nodig is, aldus GroenLinks in een persverklaring.

 

Ceciel Nieuwenhout (raadslid GroenLinks Groningen, zie foto boven van Facebook)  verdedigt haar initiatiefvoorstel: "Eigenlijk is het voorstel heel simpel: waar er walstroom beschikbaar is, wordt het gebruik van generatoren verboden."

 

Bewonersorganisatie De Hunze / Van Starkenborgh is tevreden: "Wij hebben hier klachten over gekregen uit de wijk, met name van de bewoners langs de Ulgersmaweg. We zijn blij dat de politiek deze overlast serieus neemt en onze vraag hebben opgepakt."

 

Ook het gemeentebestuur wil graag het gebruik van het duurzame alternatief walstroom stimuleren. Het college omarmt dan ook het idee van GroenLinks en stelt voor om dit op te nemen in de nieuw vast te stellen Verordening Openbaar Vaarwater 2020.

 

Groningen is niet de eerste stad waar een verbod wordt voorgesteld. Eerder is dat al ingevoerd in bijvoorbeeld Amsterdam, Arnhem, Gouda, Nijmegen en Rotterdam. Dit zijn allemaal steden waar grote vaarroutes door de stad heen liggen. Voor Groningen zijn dat het van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal.

 

RECTIFICATIE

 

In een eerdere versie van dit bericht meldden we dat het zou gaan om woonboten. Het gaat echter om de beroepsvaart. 

Woonboten hebben in Groningen over het algemeen een eigen walstroomaansluiting. Het gaat GroenLinks echt om de beroepsvaart.  Bijvoorbeeld binnenvaartschepen die voor de nacht aanleggen aan de Ulgersmakade.