nieuws

17 apr 2001, 00:12

Wethouder Stadskanaal onder vuur

De VVD-fractie in de Stadkanaalse gemeenteraad wil van wethouder B. Heller opheldering over de invoering van 30-kilometerzones in de gemeente. De wethouder beweert daarvoor draagvlak te hebben, maar de buurtbewoners voelen zich gepasseerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De betrokken buurtverenigingen ontkennen ooit met Helder overlegd te hebben over de snelheidsbeperking. Helder werpt tegen dat zijn plan tijdens reguliere vergaderingen is gesproken en dat er toen geen bezwaren waren. In de notulen van vergaderingen is er echter niets over terug te vinden.
De VVD-fractie wil weten waar Helder zijn standpunt op baseert. Bovendien vinden ze het vreemd dat hij geen speciale inspraakavonden heeft georganiseerd met de buurtverenigingen. De liberalen vinden dat dit alsnog moet gebeuren en willen de invoering van de 30-kilometerzones met een maand uitstellen.