nieuws

20 mei 2019, 10:10

Veel vertrouwen bij nieuw college van GS; wie krijgt welke portefeuille?

Veel vertrouwen bij nieuw college van GS; wie krijgt welke portefeuille?

De beoogde gedeputeerden in de provincie Groningen hebben er veel vertrouwen in dat ze de komende vier jaar gezamenlijk kunnen werken aan de uitvoering van het nieuwe coalitieakkoord. Maar wie krijgt welke portefeuille en wat zijn de speerpunten? 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nienke Homan (GroenLinks): Energietransitie, Klimaat, Water, Nationaal Programma Groningen (1eaanspreekpunt) en verantwoordelijk voor Gebied Zuidoost Groningen. 
“We zijn als grootste partij supertrots op dit akkoord. We voelden dat we in een versplinterd klimaat moesten verbinden. We moeten er nu vier mooie jaren van maken en dat gaat lukken. We mikken daarbij op de economische transitie, de energietransitie en de landbouwtransitie. En: we hebben drie vrouwen en drie mannen in het college. Met de diversiteit zit het wel goed.”

Tjeerd van Dekken (PvdA): Leefbaarheid, Ondergrond (gaswinningsbesluiten), Milieu, Arbeidsmarkt en Scholing, Wonen, Welzijn en Zorg, Blauwestad en Gebied Middenoost Groningen. 
“We zijn trots en heel dankbaar dat we mee mogen doen aan dit college. De aanpak van leefbaarheid, sociaal beleid en gaswinning is heel belangrijk voor ons. We hebben een goed team en we gaan samen goed doen voor Groningen. 

Henk Staghouwer (ChristenUnie): Bovengrond (schade, versterken), Landbouw en Visserij, Natuur en Landschap, Wadden en Waddenfonds, Internationalisering en Gebied Noord Groningen.
“De samenleving en het sociale gezicht zijn voor ons ook heel belangrijk. Ik ben blij dat we in dit akkoord ons eigen geluid kunnen laten horen. We gaan hard werken aan onze bijdrage aan landbouw en klimaat. En binnen de gaswinningsportefeuille moeten we de reuring normaliseren en de ellende kanaliseren tot normale proporties. Over vier jaar moeten we zien dat we in de versterking nu ook echt goed op gang zijn gekomen.”

Mirjam Wulfse (VVD): Ruimtelijke ordening, Cultuur, Nationaal Programma Groningen (2eaanspreekpunt), Dienstverlening, Toerisme en Recreatie en Gebied West Groningen. 
“Twee jaar geleden hebben we initiatief genomen voor motie voor perspectief voor Groningen. Die is breed aangenomen en nu kunnen ook we ook meedenken over dat perspectief. Ook wij hebben de ellende zwaar gevoeld en willen nu constructief meewerken naar de toekomst. We zijn trots en blij dat we dat mogen doen. Het is daarbij goed dat we het gaswinningsdossier breed over het college hebben verdeeld.”

Patrick Brouns (CDA): Economische Zaken, Financiën, Toezicht Gemeentefinanciën en Gebied Centraal Groningen. 
“Wat echt van belang is, is dat we samen aan de slag gaan. We willen dit echt samen doen. En voor mijn partij geldt dat de drie transities goed bij ons passen. We kunnen weer investeren in de landbouw en zorgen voor perspectief voor onze boeren. De energietransitie zie ik als industrietransitie. We hebben brandstof nodig, maar duurzame energie is de basis om de chemie te vergroenen. En dat zorgt voor perspectief om de gaswinning af te bouwen. Daarnaast wil ik ook hard samen met Tjeerd van Dekken werken aan het ontwikkelen van arbeidsmarkt.”

Fleur Gräper-van Koolwijk (D66): Mobiliteit, Kwaliteit Openbaar Bestuur, Europa, Personeel en Organisatie, Facilitaire Zaken, Sport, Coördinerend Gebiedsgedeputeerde. 
“Ook wij zijn blij dat we eruit zijn gekomen. Ik ben heel trots op dit akkoord. We willen een duurzame en bereikbare provincie en we moeten nu investeren in transities om klaar te zijn voor de toekomst. Wij willen aandacht voor leefbaarheid en we willen ook nadrukkelijk investeren in cultuur. Dat is belangrijk voor de identiteit van de provincie. Qua bereikbaarheid spreken we van een groene uitdaging met veel geld voor ‘de fiets’.” 

Commissaris van de Koning René Paas blijft in het nieuwe college – mits de portefeuilleverdeling wordt aangenomen door de Provinciale Staten – verantwoordelijk voor Communicatie, Jongerenparticipatie, Interbestuurlijk toezicht, Integriteit, Uitvoering Wettelijke Regelingen, Representatie en Rijkstaken. Hij heeft nog niet gereageerd op het voorgestelde college

Lees hier het hele coalitieakkoord.