Wonen

Proef met sneltesten van studenten start in Groningen

In Groningen opent maandag de eerste sneltestlocatie speciaal voor studenten. De pilot start maandag met honderd studenten van de RUG en Hanzehogeschool die zich voorafgaand aan een tentamen laten testen. Vanaf maandag kunnen zowel mbo, hbo als wo-studenten een coronatest laten afnemen.


Leestijd: 1 minuut

Aantal positief geteste mensen in Groningen opnieuw sterk gedaald
Aantal positief geteste mensen in Groningen opnieuw sterk gedaald

Met de pilot wil het Ministerie van OCW onderzoeken op wat voor manier fysiek onderwijs meer mogelijk kan worden, en welke rol sneltesten daarbij kunnen vervullen.

In eerste instantie wordt er alleen getest voorafgaand aan tentamens. De studenten die zich laten testen krijgen binnen drie uur de uitslag.

Positieve test

Studenten die positief getest zijn worden gebed door de GGD. Zij kunnen dan later een herkansing doen, en in sommige gevallen online hun tentamen maken. Met een negatieve test kan de student gewoon deelnemen aan het tentamen. Wel blijven de coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden, gelden voor alle studenten, ook als zij negatief getest zijn.

De RUG en de Hanzehogeschool vragen hun studenten om deel te nemen aan de pilot.  Op termijn kan dit helpen tentamens en fysiek onderwijs verder te openen zodra de situatie dit toelaat.

Effect op veiligheid

Op basis van deze pilot kijken de instellingen samen met de Aletta Jacobs School of Public Health welk effect de sneltesten hebben op de veiligheid tijdens tentamens en de verspreiding van het coronavirus. Daarna wordt gekeken naar gedrag, juridische, technische en logistieke elementen en of en hoe een dergelijke sneltestlocatie bijvoorbeeld ook voor praktijklessen kan worden ingezet. Het Noorderpoort levert studenten die opgeleid worden tot doktersassistenten en administratieve dienstverlening voor de pilot.

Drie proeflocaties

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs heeft drie onderwijssteden aangewezen die starten met een pilot sneltestlocatie. Naast Groningen kijken ook Amsterdam en Delft naar de mogelijkheden voor sneltestlocaties. Aan de pilots doen universiteiten, hogescholen en ROC’s mee.