nieuws

08 apr 2014, 09:09

Mogelijk toch stroomkabel voor goedkope stroom van Duitsland naar Delfzijl: onderzoek start

Mogelijk toch stroomkabel voor goedkope stroom van Duitsland naar Delfzijl: onderzoek start

Wellicht komt er toch een kabel door de Eems die goedkope Duitse stroom naar Delfzijl kan brengen. De kabel – van Emden naar Delfzijl – zou kunnen zorgen voor een aanzienlijke verbetering van het vestigingsklimaat van het chemie-en metaal cluster in de EemsDelta. Er gaat nu een onderzoek van start naar de haalbaarheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Klesch Metals B.V., ESD-SiC  B.V. en  Groningen Seaports N.V.,  hebben in elk geval een zogenaamd Memorandum of Understanding  waarin zij zich verplichten tot samenwerking voor een  onderzoek naar de haalbaarheid van de realisatie en exploitatie van een stroomkabel.
 

Het onderzoek omhelst diverse facetten en dient voor 30 juni 2014 te zijn afgerond.

Het gaat hier om een vooronderzoek naar de mogelijke aanleg van een Directe Lijn (stroomkabel)  tussen het 220 kV schakelstation van Aldel, ten behoeve van de industrie gevestigd op Oosterhorn, en een 220kV - respectievelijk een 380 kV - schakelstation nabij Emden (Duitsland) .


Samenwerkingsovereenkomst

Indien alle partijen op basis van de uitkomsten van de onderzoeken – met einddatum 30 juni 2014 - van oordeel zijn dat realisatie van deze stroomkabel haalbaar en wenselijk is, dan zullen zij in onderhandeling treden over een tussen hen te sluiten samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst komt dan onder andere de oprichting van een rechtspersoon ter sprake.

 

Meerdere bedrijven binnen het chemie- en metaalcluster Delfzijl hebben aangegeven directe toegang te willen hebben tot de Duitse energiemarkt.