innovatie

06 feb 2014, 10:10

Werkgevers stimuleren duurzame alternatieven voor de auto; reductie in spits van 17 procent in regio Groningen – Assen

Groningse- en andere noordelijke werkgevers zijn er de afgelopen twee jaar in geslaagd duurzame alternatieven voor de auto aan te bieden aan hun medewerkers. Daardoor is er een reductie van het autoverkeer in de spits bereikt van zeventien procent in de regio Groningen – Assen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Veel noordelijke werkgevers die structurele en duurzame alternatieven voor de auto onder hun werknemers willen stimuleren zijn aangesloten bij de organisatie “Ga slimmer reizen & werken “.

In de regio Groningen-Assen zijn ruim dertig grote werkgevers aangesloten bij Ga slimmer reizen & werken, bedrijven met in totaal meer dan 40.000 werknemers.

Uit een tussenmeting die recent werd gepresenteerd blijkt dat er dankzij alle maatregelen bijna 10% autokilometers uit de spits zijn gehaald bij de aangesloten bedrijven. In totaal is de reductie in de spitsen zelfs ruim 17 procent. Dit komt o.a. door verhuizingen van bedrijven van verder afgelegen industrieterreinen naar locaties dicht bij openbaar vervoer lokaties.

De cijfers zijn afkomstig van onderzoeken die werden uitgevoerd door het onderzoeksbureau MuConsult. Zij voeren ook voor andere regio’s deze onderzoeken uit.

 

E-bike en e-bakfiets

 

De reductie van het aantal autokilometers kon worden bereikt dankzij een pakket maatregelen, zoals e-bike of e-bakfiets regelingen, ontwikkelen van video-vergaderen, faciliteren thuiswerken en maatregelingen rondom P+R bus of fiets.

Meer informatie:

www.gaslimmerreizen.nu

 

===============

 

Uitgaven voor mobiliteit verminderen ?

 

Wilt u uw uitgaven voor mobiliteit verminderen, uw duurzaam beleid doorvoeren of de vitaliteit onder uw werknemers stimuleren? Wordt dan ook Partner van Ga slimmer reizen & werken en bekijk de mogelijkheden voor het woon-werkverkeer van uw werknemers. Contact: info@gaslimmerreizen.nu

 

Ga slimmer reizen & werken is een samenwerking zonder winstoogmerk van en tussen werkgevers, werknemers en lokale overheden in de regio Groningen-Assen. Zij werkt onder andere nauw samen met: Regio Groningen-Assen gemeenten, provincies Drenthe en Groningen, Groningen Bereikbaar!, FlorijnAs Assen, OV-bureau Groningen|Drenthe en diverse andere projectorganisaties.