innovatie

22 jan 2014, 21:09

Wageningen Universiteit actief in Groningse Veenkoloniën

Wageningen UR (University & Research centre) gaat participeren in de samenwerking voor innovatie in de veenkoloniale landbouw.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit is het resultaat van overleg tussen Ernst van den Ende, directeur Plant Sciences Group, onderdeel van Wageningen UR en gedeputeerde landbouw Henk Staghouwer, voorzitter van de Regiegroep Innovatie Veenkoloniën. Met deze samenwerking willen beide partijen een extra impuls geven aan de uitvoering van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën. Daarin zijn doelen geformuleerd voor opbrengstverhoging, vergroening en biobased toepassingen in de Veenkoloniën.

 

In 2013 is gestart met de uitvoering van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën mede op basis van een financiële impuls van 5 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken. De gemaakte afspraken houden in dat Wageningen UR de proefboerderij ‘t Kompas in Valthermond beschikbaar stelt.  Daarnaast ondersteunt Wageningen UR bij het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsprojecten in de regio. De locatie in Valthermond moet gaan fungeren als hét Innovatiecentrum voor de Veenkoloniale samenwerking.

 

Innovatie Veenkoloniën is een initiatief van LTO Noord, Avebe, ANOG en de Agenda voor de Veenkoloniën. Doel van dit initiatief is om via projecten de agrarische sector op termijn onafhankelijk te maken van extra inkomenssteun en daar mee de aantrekkelijkheid van het gebied te verhogen.