innovatie

16 jan 2008, 21:09

Vernauwing kransslagaders beter in beeld dankzij UMCG-promovenda

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaken in de westerse wereld. UMCG-promovendus Christiane Geluk onderzocht hoe de kans op vernauwingen van de kransslagaders en op een hartinfarct beter voorspeld kan worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij patiënten die zich in Nederlandse ziekenhuizen melden met pijn op de borst, wordt veelal een zogenaamde “fietstest” verricht. Op basis van deze test wordt de kans op vernauwingen van de kransslagaders ingeschat. Uit het onderzoek van Geluk blijkt dat een andere test, de EBCT-scan, hiertoe nog geschikter is. Met deze scan, die gebruik maakt van een kleine hoeveelheid röntgenstraling, wordt de mate van verkalking van de kransslagaders gemeten.

Uit het onderzoek blijkt dat dit een meer betrouwbare inschatting geeft van de kans op vernauwingen van de kransslagaders. Ook onderzocht Geluk de geschiktheid van een bepaald type bloedonderzoek (meting van het gehalte C-reactive protein), om de kans op een hartinfarct te voorspellen. Het bleek dat met een hoog gehalte van C-reactive protein de kans op vernauwingen van de kransslagaders en de kans op een hartinfarct toeneemt.

Christiane Geluk (Rotterdam, 1977) studeerde geneeskunde in Antwerpen en Utrecht. Ze verrichtte haar promotieonderzoek aan de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Een deel van het onderzoek maakt deel uit van de PREVEND-studie, een onderzoek waaraan duizenden Groningers medewerking verleenden, en die mede wordt gefinancierd door de Nierstichting. Geluk is thans in opleiding tot cardioloog.