innovatie

14 nov 2001, 00:12

Unieke website voor liefhebbers Groninger orgels en koren en kerkmuziek

Groningen is een bijzondere website rijker speciaal bestemd voor mensen die genieten van Groningse orgels en kerkmuziek. Volgens initiatiefnemer Anjo de Haan wil de site het interactieve medium zijn voor alle kerkmusici in het Noorden. De site belicht een aspect waarmee Groningen echt uniek is in de gehele wereld, namelijk haar bestand aan schitterend bewaard gebleven orgels.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De website wil het interactieve medium zijn voor kerkmusici in het noorden. De site is dan ook verbonden aan Het Noordelijk Centrum voor Kerkmuziek. Er zal een nieuwspagina worden geplaatst waarop kerkmuziekgerelateerde onderwerpen kunnen worden geplaatst, zoals workshops, cantorijdagen, concerten, besprekingen van liturgische onderwerpen. Juist in de tijd van secularisatie kan een kwaliteitsimpuls aan het beoefenen van kerkmuziek een bijdrage leveren aan herbezinning op religiositeit, immers muziek is de (enige) taal die mensen kan raken.
De website is ook gemaakt om informatie te verstrekken over een belangrijk onderwerp in de Groningse geschiedenis, namelijk de historie over de pijporgels in Groninger kerken. Onze provincie is in de hele wereld uniek als het gaat over zoveel belangrijke historisch gaaf bewaard gebleven instrumenten. Dat behelst orgels uit de 16 e eeuw (Krewerd, 1531) tot nu. Nergens op de wereld zijn zoveel instrumenten zo gaaf bewaard gebleven. Daarom wordt onze provincie ook wel De orgeltuin van de wereld genoemd.
De buitengewone website kunt U vinden op het adres: http://home.hccnet.nl/aj.de.haan