innovatie

28 mei 2008, 21:09

Unieke orgaantransplantatie in UMCG: jongetje krijgt nieuwe lever, alvleesklier, dunne darm en dikke darm

In het Universitair Medisch Centrum Groningen is onlangs een bijzondere vorm van multi-orgaantransplantatie uitgevoerd. Een jongetje van vier ontving tegelijkertijd een nieuwe lever, alvleesklier, dunne darm en dikke darm. Het is voor het eerst in Nederland dat een kind een darmtransplantatie onderging. Ook een dergelijke complexe procedure waarbij meerdere buikorganen getransplanteerd worden, is uniek in ons land. Chirurgen en anesthesiologen hadden, samen met ondersteunende teams, ruim twaalf uur nodig om de gehele procedure uit te voeren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De getransplanteerde jongen lijdt aan een zeer zeldzame aangeboren darmziekte (microvillous inclusion disease), waardoor de darm geen voeding kan opnemen. Jaarlijks worden enkele kinderen geboren met deze aandoening. Kinderen met deze ziekte zijn afhankelijk van kunstmatige voeding die ze door een infuus krijgen (totale parenterale voeding, TPV). Doorgaans bereiken zij de volwassen leeftijd niet. Dankzij de begeleiding van het TPV team van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam heeft het jongetje de afgelopen jaren een relatieve normale groei en ontwikkeling doorgemaakt.

Echter, door infecties en een bijkomende leverbeschadiging kon niet doorgegaan worden met de TPV. De oplossing werd gevonden in deze unieke transplantatie, waarbij de jongen naast een dunne- en dikke darm- ook een levertransplantatie onderging. De lever en de darmen zijn samen met de tussenliggende alvleesklier getransplanteerd nadat de eigen zieke lever en darmen waren verwijderd. In Nederland was nog niet eerder een dikke darm met een dunne darm meegetransplanteerd.

Kinderartsen, chirurgen, maag-, darm- en leverartsen, anesthesiologen, medisch microbiologen en pathologen van het UMCG hebben nauw samengewerkt om deze bijzondere multi-orgaantransplantatie uit te kunnen voeren. Daardoor zijn de transplantatieprocedure en de postoperatieve zorg goed verlopen. Op dit moment gaat het goed met de jongen. Zijn nieuwe darmen functioneren goed en nemen voeding op, die hij per sonde krijgt. Het jongetje zal op korte termijn dus voor het eerst gewoon voedsel kunnen eten.

Het UMCG is in Nederland het enige centrum dat darmtransplantaties uitvoert. Naast het AMC is ook het UMC St Radboud gespecialiseerd in totale parenterale voeding. Deze drie UMC’s werken nauw samen om patiënten met deze en andere darmafwijkingen de beste, vaak zeer gespecialiseerde, zorg te kunnen bieden.

UMCG Transplantatiecentrum
Het UMCG is een van de weinige ziekenhuizen in de wereld en het enige ziekenhuis in Nederland, dat alle vormen van orgaantransplantaties verricht. Niet alleen hart-, nier-, long-, lever-, pancreas- en darmtransplantaties, maar ook gecombineerde transplantaties zoals hart/longtransplantaties, long/levertransplantaties en nier/pancreastransplantaties worden door het UMCG uitgevoerd. Patiënten kunnen ook in het UMCG terecht voor transplantaties van huid, hartkleppen, hoornvlies en bot. Patiënten bij wie het beenmerg onvoldoende bloedcellen aanmaakt of die een kwaadaardige bloedziekte hebben als leukemie of lymfklierkanker, biedt het ziekenhuis stamceltransplantaties. Uiteraard is transplantatie alleen mogelijk als er mensen bereid zijn zich te laten registreren als orgaandonor.