innovatie

04 feb 2008, 09:09

Uniek opleidingsinstituut sensortechnologie in Noord-Nederland

Woensdag 6 februari 2008 vindt de kick-off plaats van het Hanze Institute of Technology (HIT). Op die dag ondertekenen het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, vertegenwoordigers van de Astron, NAM, Sensor Universe, Sun Microsystems, TNO, de gemeente Assen en de provincie Drenthe een officiële samenwerkingsovereenkomsten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarnaast introduceert Hans Appel, Lector Multidisciplinaire Informatica en CTO Sun Microsystems, de aanwezigen e in de wereld van de sensoren. Het Hanze Institute of Technology is een uniek instituut in Europa, waar bedrijfsleven en onderwijs elkaar inspireren tot het creëren van nieuwe innovaties op het gebied van sensortechnologie.

Op 1 september 2008 start de Hanzehogeschool Groningen in Assen officieel met het Hanze Institute of Technology. De onderwijsbasis vormt de vierjarige bacheloropleiding Advanced Sensor Applications[1]. De komst van het Hanze Institute of Technology betekent een verdere versterking van het sensorcluster in Assen. Naast uitbreiding van het onderwijsaanbod streeft de gemeente naar meer faciliteiten voor hightech bedrijven en versterking van het imago als vestigingsplaats voor dit soort bedrijven.

Unieke kenmerken Hanze Institute of Technology
• Het werkveld is maximaal betrokken bij het onderwijs. De docentenpopulatie bestaat voor de helft uit docenten die zowel in het vakgebied als bij het instituut werkzaam zijn. Daarnaast is een groot deel van de onderwijsthema’s geadopteerd door een bedrijf of instelling: dit betekent concreet dat het betreffende bedrijf (mede) het materiaal ontwikkelt, het onderwijs verzorgt en in een aantal gevallen een deel van de technische infrastructuur ter beschikking stelt. Inmiddels worden hiervoor al voorbereidingen getroffen door de Astron, NAM, Sun Microsystems en TNO Informatie- en Communicatietechnologie.
• Natuurlijk speelt tijdens de opleiding het thema sensortechnologie de hoofdrol, waarbij engineering aspecten uit de diverse disciplines worden meegenomen. Dit in tegenstelling tot de klassieke techniekopleiding die de discipline als uitgangspunt kiest: elektrotechniek, werktuigbouwkunde, etc.
• Het onderwijs wordt geplaatst in een maatschappelijke context. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen variëren van energie tot milieu en zorg tot transportindustrie.
• De opleiding is in alle facetten internationaal, zodat alle mondiaal beschikbare expertise op dit nog jonge vakgebied toegankelijk wordt gemaakt.
• Het instituut richt zich op getalenteerde studenten die SEnSE hebben: Science Interest, Entrepreneurial style, Solid determination, Excellence. Deze studenten worden internationaal geworven, waarbij het streven een heterogene studentenpopulatie is.