innovatie

18 jun 2008, 09:09

Summercourses taal en rekenen voor aankomend Pabo-studenten

Aankomend eerstejaars studenten van de Pabo in Groningen kunnen deze zomer meedoen aan Summercourses Taal en Rekenen. De cursus bereidt ze voor op de verplichte toets, die ze moeten doen om tot de Pabo toegelaten te worden. Meedoen aan de cursus heeft bovendien als voordeel dat de studenten de officiële toets vervroegd kunnen maken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sinds kort worden op alle Pedagogische Academies voor eerstejaars studenten verplichte taal- en rekentoetsen gehouden. Deze door het CITO ontwikkelde toetsen worden drie keer aangeboden en moeten worden gehaald, want een onvoldoende leidt tot een negatief Bindend Studie Advies.

Het halen van deze toetsen blijkt voor veel studenten geen vanzelfsprekendheid. Daarom biedt de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen dit jaar voor het eerst Summercourses Rekenen en Taal aan. In de week van 18 augustus kan de student deelnemen aan een intensief programma onder leiding van deskundige docenten.

De cursussen duren beide tweeënhalve dag met daarnaast natuurlijk de nodige tijd aan zelfstudie. De kosten bedragen € 50,-- per cursus.