innovatie

09 jul 2014, 17:05

Scholieren noord-Groningen op groen gas naar school

Leerlingen in noord-Groningen hebben een primeur voor Nederland: ze kunnen binnenkort in auto’s op groen gas naar school.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voertuigen voor het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer gaan, gefaseerd en onder voorwaarden, op Groen Gas rijden. Dat hebben de Noord-Groninger gemeenten, Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum besloten.

 

 

Aanbesteding

 

 

In aanbestedingen van de Noord-Groninger gemeenten speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Bij de nieuwe aanbesteding voor het leerlingen- en Wmo-vervoer wordt het een eis dat dit type vervoer op Groen Gas gaat rijden. Voor deze aanbesteding wordt door de gemeenten van tevoren een bestek gemaakt. Naast eisen aan kwaliteit en maatschappelijk rendement is in dit bestek nu ook de eis van Groen Gas opgenomen.

 

Voorwaarden

 

Voor de invoer van rijden op Groen Gas gelden voorwaarden. Een jaar voor ingang van het nieuwe contract (december 2016) kijken gemeenten of er voldoende garantie is dat er met ingang van het nieuwe contract (december 2017) genoeg vulpunten zijn gerealiseerd. Dit dienen er minimaal drie te zijn, verdeeld over de kernen van de gemeenten Appingedam, Eemsmond en Winsum.

 

Gefaseerd

 

Het rijden op Groen Gas wordt gefaseerd ingevoerd. Aan het begin van de contractperiode moet minimaal 50% van de voertuigen geschikt zijn voor het rijden op Groen Gas; aan het begin van het tweede jaar minimaal 70%, aan het begin van het derde jaar en daarna minimaal 90%.

 

 

Groen Gas Busjes

 

Door het gebruik van Groen Gas daalt de uitstoot aan milieubelastende stoffen. Daarnaast is het rijden op Groen Gas goedkoper. De huidige vervoerders Taxi UVO en Personenvervoer Van Dijk Delfzijl gaan tijdens het lopende contract met de gemeenten al investeren in enkele voertuigen die op Groen Gas rijden.

 

Vulpunten

 

Op dit moment zijn er in Noord-Groningen nog weinig vulpunten voor Groen Gas. Door de eis hiervoor in de aanbesteding op te nemen, willen de gemeenten meewerken aan het creëren van de vraag in het gebied. Marktpartijen waarmee contact is geweest, hebben namelijk aangegeven dat ze willen investeren in vulpunten zodra er voldoende voertuigen in het gebied zijn die op Groen Gas rijden.

 

Met meer vulpunten zouden ook inwoners en bedrijven kunnen rijden op deze vorm van duurzame energie. Een paar deelnemende gemeenten hebben in hun eigen wagenpark nu al auto’s die op Groen Gas rijden en stappen de komende jaren zoveel mogelijk over.

 

 

Provinciale subsidie

 

 

Om het gebruik van Groen Gas onder inwoners te bevorderen, biedt de provincie de nieuwe subsidieregeling 'Doorrijden op Groen Gas'. Iedereen die een personenauto, bestelbusje, bus, taxi of vrachtauto aanschaft of ombouwt en in de toekomst op groen gas wil gaan rijden, kan hier gebruik van maken. Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op  www.energyexpo.nl/nieuws/provincie-groningen-stimuleert-rijden-op-groengas.