Innovatie

Samenwerking ondertekend: parkeerplaats Europapark wordt nieuw stadsdeel ‘Vief Kwartier’

Op de parkeerplaats op het Europapark, tegenover de Euroborg, komt de nieuwe buurt Vief Kwartier: een gemengde stedelijke buurt met zo’n 315 woningen en ruimte voor voorzieningen als een hotel, kantoren en winkels. In het hart van de buurt komt een park. Wethouder Rik van Niejenhuis en directeur van ABC Vastgoed Patrick Schlick tekenden op Let’s Gro de samenwerkingsovereenkomst voor verdere planvorming en realisatie van Vief Kwartier.


Leestijd: 2 minuten

Impressie toekomstige wijk Vief Kwartier | EFFEKT
Impressie toekomstige wijk Vief Kwartier | EFFEKT

Wie de dertig nog niet gepasseerd is, kent hem misschien niet meer: de iconische Hunzecentrale die jarenlang op het huidige Europapark stond. De elektriciteitscentrale werd in 1998 opgeblazen na bijna dertig jaar trouwe dienst. Een ledig terrein bleef over. Of eigenlijk, tweeënhalve hectare met 5500 overgebleven heipalen en een gigantische betonnen fundering. De herbestemming werd keer op keer uitgesteld en het terrein doet inmiddels dienst als parkeerplaats. Met de plannen voor Vief Kwartier komt daar verandering in.

Licht, groen en levendig

Vief Kwartier wordt volgens de betrokken partijen een levendig en groen stadsdeel, dat zowel voor wonen als werken comfortabel is. Het groene park in het midden van het gebied wordt aan de noordkant met een groene passage aangesloten op het Zuiderplantsoen en de binnenstad.

De gebouwen in de buurt staan trapsgewijs om het middengebied heen; wat lager aan de binnenkant en hoger aan de buitenkant, zodat de gebouwen geen muur om het park vormen en het park mooi licht blijft en prettig aanvoelt.

Duurzaam bouwen

Inzet is volgens de betrokken partijen dat alle gebouwen worden gemaakt van hoofdzakelijk houten modulaire componenten die volledig herbruikbaar zijn. Bovendien wordt de fundering van de Hunzecentrale hergebruikt. De nieuwe gebouwen worden óp het enorme blok beton en de palen gebouwd. Directeur Patrick Schlick: “Dat heeft alles te maken met onze voorgestelde bouwmethode. Door te werken met grotendeels houten componenten is er naast de hoge duurzaamheid ook sprake van een veel lichtere belasting op de fundering waardoor hergebruik mogelijk is.

Dat hergebruik, in combinatie met het plan om te gaan bouwen met hout en biologische, duurzame materialen, maakt dat het gebied met een zeer lage uitstoot en wellicht wel CO2-neutraal gebouwd kan worden.

Wonen en werken

Op Vief Kwartier is ruimte voor een gemengd programma van zo’n 62.000 vierkante meter. Van deze omvang is 50 procent voor wonen bestemd en 50 procent voor andere functies, zoals kantoren en hotel. Er komt in ieder geval 20 procent sociale huur en ook middeldure huur, betaalbare koop en wat duurdere koop. Voor de bouw van de sociale huur is een intentieovereenkomst gesloten met woningbouwcorporatie Lefier.

Met name aan de buitenkant van het bebouwde gebied, zoals aan de Boumaboulevard, komt ruimte voor ondernemen. Aan de binnenkant, rondom het park, komen meer woningen, waaronder sociale huur, middenhuur, betaalbare koopwoningen en een aantal penthouses.

Vief Kwartier wordt in fasen gebouwd. Als eerst is de hoek Boumaboulevard – Van Elmptstraat aan de beurt. Om woningen op deze plek toe te voegen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig

ABC Vastgoed werkt in het project samen met onder andere de architectenbureaus vector-i uit Groningen en EFFEKT uit Kopenhagen, landschapsarchitectenbureau Felixx uit Rotterdam, Traject als duurzaamheidsadviseur en de ingenieurs van BREED ID uit Den Haag voor de fundering.

Wethouder Rik van Niejenhuis en directeur van ABC Vastgoed Patrick Schlick ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst voor Vief Kwartier. Foto | Bert Lanting