Innovatie

Samenwerking leidt tot uniek Management Informatie Systeem

VCD Automatisering uit Groningen en McKessonHBOC uit Vianen en hebben hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor een compleet Management Informatie Systeem (MIS). Door deze samenwerking wordt kennis over ongeveer een derde van alle bekende bronnen uit de gezondheidszorg gebundeld.


Leestijd: 2 minuten

McKessonHBOC en VCD Automatisering, beide succesvolle en toonaangevende marktleiders in de dynamische zorgmarkt, hebben de kennis en krachten gebundeld. Door de samenwerkingsovereenkomst neemt het marktpotentieel substantieel toe die ervoor zorgt dat beide organisaties in staat zijn om nog efficiënter en effectiever de rol van ICT partner naar het management van de zorginstelling in te vullen. Door de samenwerking tussen McKessonHBOC en VCD Automatisering wordt de kennis over ongeveer een derde van alle bekende bronnen uit de gezondheidszorg gebundeld. Het toegankelijke systeem wordt breed ondersteund door VCD-specialisten op het gebied van datawarehouses en analysetools. Deze ruggesteun geeft gebruikers een extra garantie dat zij altijd hun weg kunnen blijven vinden in de brede waaier van kennisbronnen in de gezondheidszorg.VCD Automatisering en McKessonHBOC spreken bewust niet van een standaardapplicatie maar van een concept dat het complete scala aan kennisgebieden omvat, vanaf de bronsystemen tot en met de analyses voor de eindgebruikers. Het is dan ook met name de kennis van de verschillende deelgebieden die van een MIS-omgeving een succes maken.Het systeem is modulair: iedere gebruiker kan daardoor naar eigen voorkeur gebruik maken van het geheel of van delen van het concept. Behalve binnen de gezondheidszorg is deze werkwijze ook voor andere marktgebieden geschikt. Door het combineren van kennisgebieden kan de gebruiker sneller en met een betere onderbouwing de juiste beslissingen nemen.Per 1 januari 2003 vindt er een grote verandering plaats in de Nederlandse ziekenhuizen. Op die datum zal een nieuw bekostigingssysteem van toepassing zijn, gebaseerd op de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s). VCD Automatisering heeft voor het Diaconessenhuis te Meppel het MIS-concept gerealiseerd, waarmee het ziekenhuis al per 1 juli 2001 DBC-rapportages gaat verstrekken aan een landelijke ‘centrale analyse omgeving’. Hiertoe heeft het ziekenhuis zich als ‘koploper’ verplicht in het kader van het project DBC2003 van het Ministerie van VWS.In het datawarehouse worden gegevens m.b.t. patiënten, verrichtingen, DBC-registratie en kostprijzen uit diverse bronsystemen gecombineerd. Deze gegevens zijn in eerste instantie geordend op een vooraf vastgestelde wijze voor het DBC-project, en vormen daarnaast de basis voor managementinformatie binnen het ziekenhuis.