innovatie

20 feb 2003, 00:12

Samenwerking bevordert innovatie ICT sector Noord-Nederland; activiteiten Digikring Groningen

Om samenwerking, kennisdeling en innovatie te bevorderen en om een sterke Noordelijke ICT sector te stimuleren die kan concurreren met het westen van het land organiseert Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers, onder de naam Digikring Noord-Nederland in 2003 diverse activiteiten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze activiteiten bestaan uit bedrijfsbezoeken, gezamenlijke bezoeken aan beurzen, en netwerkmogelijkheden. Daarnaast kunnen ondernemers in kleine groepen periodiek bij elkaar komen om te leren van elkaar en te praten over knelpunten in de bedrijfsvoering. De eerste netwerkbijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 januari in Martiniplaza te Groningen. Daarbij staat de positionering van het bedrijf centraal. Dit onderwerp is niet zomaar gekozen. Uit eerder gehouden onderzoek onder ICT bedrijven in Noord-Nederland is onder andere naar voren gekomen dat bedrijven moeite hebben met de vraag hoe een juist beeld bij de klant op te roepen. Zeker nu de markt voor ICT niet meer tot aan de hemel reikt.
Initiatief niet helemaal nieuw
Volgens innovatie adviseur Karel Bolt is dit initiatief niet helemaal nieuw voor Noord-Nederland. "De afgelopen jaren hebben ICT-ondernemers in Groningen de mogelijkheid gehad om te netwerken met First Tuesday. In Friesland bestaat al enige jaren de Friese ICT Vereniging, die als een van de eersten ook diverse activiteiten voor de Friese ICT-ondernemers heeft ontplooid. Wat wel nieuw is, is dat de ICT ondernemers in Noordelijk verband georganiseerd zijn, en dat er veel aandacht is voor de verdieping van inhoudelijke kennis over de bedrijfsvoering. Met als uiteindelijk doel dat er straks een hecht netwerk van samenwerkende ICT bedrijven ontstaat die innovatief zijn en daardoor de concurrentie met heel Nederland aankan. Een eerste stap om dat te bereiken is een vorig jaar gehouden onderzoek geweest naar kansen en bedreigingen in de ICT-sector. Die resultaten hebben we dan ook meegenomen bij de organisatie van de activiteiten dit jaar."