innovatie

08 jul 2019, 16:04

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zet definitief streep door China-avontuur

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zet definitief streep door China-avontuur

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zet definitief een punt achter haar ‘China-project’. Doel daarvan was om te komen tot een soort dependance in de Chinese stad Yantai, maar daarvoor was te weinig draagvlak binnen de Groningse universiteit. Boven ontbrak er een wettelijke basis voor. Ook zijn er fouten gemaakt in de voorfinanciering en is een bedrag van € 381.925,- van de financiering van de kosten Yantai door de RUG ten onrechte tot de private middelen is gerekend. Een en ander meldt de RUG maandag in een persverklaring (hieronder).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft het project voor de oprichting van de branch campus in Yantai, China definitief afgerond. Er zijn gesprekken gevoerd met China Agricultural University, de stad Yantai en de Provincie Shandong. Daarnaast heeft het Ministerie van OCenW een brief gestuurd aan het Chinese Ministerie van Onderwijs waarin wordt uitgelegd dat het project geen doorgang kan vinden, omdat de wettelijke basis ervoor ontbreekt.

 

Ook het onderzoek naar de urenverantwoording en de herkomst van de private middelen is nu afgerond. Eind februari meldde de RUG op basis van het onderzoek door Ecorys dat het de extra uren maximaal compenseert ter waarde van €669.000,-.

 

De Inspectie voor het Onderwijs heeft nu ook het onderzoeksrapport naar de financiering van het project afgerond. Het rapport is maandag 8 juli gepubliceerd. De Inspectie concludeert dat een bedrag van € 381.925,- van de financiering van de kosten Yantai door de RUG ten onrechte tot de private middelen is gerekend.

Voor € 110.000,- betreft het een dubbeltelling en voor € 271.925,- betreft het naar de mening van de Inspectie publieke middelen. Ook deze bedragen heeft de RUG inmiddels verrekend in de jaarrekening 2018.

 

Collegevoorzitter 

 

Collegevoorzitter Jouke de Vries: "Ik heb bij mijn aantreden aangegeven dat we het Yantai-project versneld gaan afbouwen en het Chinabeleid herijken. Met de publicatie van het rapport van de Inspectie kunnen we er nu een streep onder zetten. Ik heb waardering voor de wijze waarop het onderzoek serieus en diepgaand is opgepakt. Het College van Bestuur deelt het standpunt van de Inspectie dat geen publieke middelen mogen worden ingezet voor de voorbereidingskosten Yantai en de RUG heeft daar ook naar willen handelen.

 

De inspectie stelt de rechtmatigheid van het handelen niet ter discussie. Er was voor dit initiatief geen vergelijkingsmateriaal voor handen. We hebben sinds het begin van het project in 2015 steeds de randvoorwaarden verkend met het Ministerie van OCenW en de Inspectie. Achteraf blijkt nu dat we het niet goed gedaan hebben en dat aanvaarden we ook. We hebben de kosten daarom maximaal verrekend in de jaarrekening over 2018."