innovatie

09 sep 2008, 21:09

Rector Magnificus Zwarts opent nieuwe RUG sterrenwacht : een van de grootste van Nederland

Donderdagmiddag 11 september 2008 verricht rector magnificus prof.dr. Frans Zwarts de officiële openingshandeling van de nieuwe Blaauw-sterrenwacht van de Groningse Rijksuniversiteit. De sterrenwacht bevindt zich op het dak van het nieuwe Bernoulliborg gebouw op het Zernike-complex. De 6.5 meter grote koepel van de sterrenwacht huist een spiegeltelescoop met een diameter van 40cm - een van de grootste van Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Subsidies van de Gratama-stichting en het Groninger Universiteitsfonds maakten aanschaf van deze telescoop, die nu dus de Gratama-telescoop heet, mogelijk. De sterrenwacht is genoemd naar prof.dr. Adriaan Blaauw die van 1957-1970 directeur was van het Groningse sterrenkundige instituut, het Kapteyn Instituut. Prof. Blaauw zal bij de opening aanwezig zijn, evenals vertegenwoordigers van het College van Bestuur, de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, het Universiteitsfonds, en de familie Gratama.

De sterrenwacht zal gebruikt worden door studenten, in hun opleiding tot astronoom, en daarnaast goede diensten bewijzen voor het ontwikkelen en testen van nieuwe waarneem-apparatuur.

De Blaauw-sterrenwacht is ook toegankelijk voor scholieren en het algemene publiek. Scholieren kunnen zich aanmelden voor speciaal voor hen ontwikkelde scholierenprojecten.

Voor het geïnteresseerde publiek organiseren de astronomen van het Kapteyn Instituut maandelijks een lezing/kijk-avond. Iedere eerste vrijdagavond van de maand, te beginnen op 3 oktober 2008, zal een groep geïnteresseerden ontvangen worden.

Website http://www.rug.nl/sterrenkunde/sterrenwacht geeft alle informatie over deze publieksavonden, alsmede een aanmeldingsformulier. Bij bijzondere verschijnselen of landelijke sterrenkijkavonden zal de sterrenwacht open zijn voor ontvangst van grote groepen, zonder vooraanmelding. Aankondiging van deze avonden geschiedt via de lokale pers en uiteraard ook weer via de website. De eerste van deze open avonden zal op 25 oktober 2008 zijn, de landelijke Nacht van de Nacht.