innovatie

12 jun 2002, 00:12

Provincie onderzoekt ICT in oost-Groningen

De provincie laat een ‘scan’maken naar de ICT- voorzieningen in oost-Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens gedeputeerde J. Boertjens van economische zaken (VVD) wil de provincie er alles aan doen om de ICT-voorzieningen in oost-Groningen zo optimaal mogelijk te laten zijn. Maar voordat GS maatregelen kunnen voorstellen is het nodig precies te weten wat de behoefte is van gemeenten, bedrijven en verzorgingsinstellingen. Pas daarna kan duidelijk worden of er nog iets ontbreekt, en zo ja, wat precies. De provincie heeft daarom 31.000 euro beschikbaar gesteld voor het houden van zo’n ‘scan’, oftewel inventariserend onderzoek.