innovatie

24 aug 2008, 21:09

Pleidooi voor ‘exitgesprekken’ in universiteitsraad Rijksuniversiteit Groningen

De Groninger Studentenbond (GSb) heeft in de Universiteitsraad gepleit voor de invoering van exitgesprekken. Dit zijn gesprekken waarin uitvallers wordt gevraagd naar de reden om met hun studie te stoppen. Aanleiding is een recente enquête van de LSVb waaruit bleek dat uitvalcijfers vooral bij bètaopleidingen erg hoog zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanleiding is een recente enquête van de LSVb waaruit bleek dat
uitvalcijfers vooral bij bètaopleidingen erg hoog zijn.

Volgens de GSb kan de RUG zo waardevolle informatie verkrijgen over
struikelblokken in de opleiding. "Daarnaast is het ook een vorm van
nazorg die je studenten verplicht bent als universiteit," meent
aankomend GSb-fractievoorzitter Eva van Viegen.

"Als uit exitgesprekken blijkt dat de voorlichting van de RUG misleidend
is, moet die worden aangepast." De GSb pleitte in juni al voor
exitgesprekken en herhaalt dat nu formeel in een rondvraag.

Ook de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zet zich in voor dergelijke
gesprekken.