innovatie

07 nov 2007, 10:10

Oost-Groninger ziekenhuizen tekenen convenant met Zorgbelang Groningen

De ziekenhuizen Delfzicht, St. Lucas en Refaja en Zorgbelang Groningen ondertekenen vandaag, woensdag, een convenant waarin de samenwerking tussen de partijen wordt vastgelegd. Doel van de samenwerking is het patiënt- en klantgericht werken in de Oost-Groninger ziekenhuizen te versterken maar ook de belangen van de patiënten te blijven waarborgen. De streekziekenhuizen en Zorgbelang Groningen werken als onderdeel van de samenwerking aan verschillende innovatieve projecten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Binnenkort starten de partijen met hun eerste gezamenlijke project: het zogenaamde ERAS-protocol. Dit protocol houdt in dat er een zeer vernieuwend behandelingsprotocol komt ten aanzien van ingrepen aan de dikke darm. Hierbij zal de normale situatie van het lichaam door de ingreep zo weinig mogelijk worden verstoord. Dit wordt onder andere bereikt door patiënten zo kort mogelijk nuchter te laten en de narcose en pijnbestrijding zo zorgvuldig af te stellen, dat stress wordt weggenomen en het herstel wordt versneld. Ook is het buitengewoon belangrijk dat patiënten heel goed worden voorgelicht en dat door al deze maatregelen het verblijf in het ziekenhuis aanzienlijk kan worden beperkt.

Het tweede project houdt in dat beter in kaart wordt gebracht wat de toekomstige zorgbehoeftes in Oost-Groningen zijn, alsmede de trends, vergrijzing, overgewicht e.d. Dit is nodig om aan de groeiende zorgvraag te kunnen voldoen. Over het laatste maken zowel de drie streekziekenhuizen als Zorgbelang Groningen zich in toenemende mate zorgen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Oost-Groninger ziekenhuizen, samen met Zorgbelang Groningen, een compleet plan van aanpak presenteren, waarbinnen een reeks van projecten start.