innovatie

01 jul 2008, 10:10

NOM samen met RuG in internationaal ‘Leanproject’

De NOM (Investerings –en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland) is samen met de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Economie en Bedrijfskunde, partner in het ‘European Regions for Innovative Productivity’ (ERIP) project. In dit project van ruim 3 miljoen euro wordt samen met andere regio’s in Engeland, Duitsland, België, Noorwegen en Zweden een methode ontwikkeld om verbeteringen binnen productieprocessen van MKB-bedrijven te realiseren, de zogenaamde lean change methodology. Er wordt gekeken naar best practice, oftewel de meest efficiënte productiemethodes op basis van ervaringen van bedrijven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Ook MKB-bedrijven zijn op zoek naar optimalisatie van het productieproces, maar de bekende lean methoden zijn meer toegespitst op grotere bedrijven’, aldus Jan Riezebos, directeur Technologiemanagement aan de RuG. In dit project staat de ervaring die ONE NorthEast (de regionale ontwikkelingsmaatschappij in Noordoost Engeland) de afgelopen jaren heeft opgedaan bij de uitvoering van haar majeure leanproject centraal. Daarin is de kennis en ervaring van Nissan Sunderland ontsloten voor het regionale bedrijfsleven. ‘Koppeling met kennis, expertise en ervaring van de partners gevestigd rondom het Noordzeegebied van Europa zal een aanpak opleveren die onze regio kan helpen om de concurrentiepositie ten opzichte van lage lonen-landen te versterken.’

Met het drie jaar durende project willen de samenwerkende organisaties een lean aanpak ontwikkelen en testen om significante productiviteitsverbeteringen te realiseren bij met name MKB bedrijven tot 150 werknemers.