innovatie

12 mrt 2008, 10:10

Nieuwe hoogleraar Journalistieke Cultuur en Media in Groningen

Dr. Marcel Broersma benoemd tot hoogleraar Journalistieke Cultuur en Media aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Deze nieuw ingestelde leerstoel komt naast de bestaande leerstoel bij de afdeling Journalistiek, die wordt bekleed door prof.mr. Marc Chavannes.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Broersma’s onderzoek richt zich op vormen en stijlen van verslaggeving, de relatie tussen pers en politiek, en op regionale journalistiek. Momenteel leidt hij het onderzoeksproject “Reporting at the Boundaries of the Public Sphere. Form, Style and Strategy of European Journalism, 1880-2005”, waarvoor hij van NWO een VIDI-subsidie ontving. Onderzocht wordt hoe vorm- en stijlveranderingen bijdroegen aan de groei van journalistiek naar een autonome professie en welke gevolgen dit had voor de publieke sfeer.

De ontwikkeling van de Europese journalistiek wordt in dit project geanalyseerd als een voortdurende strijd om de grenzen van de openbaarheid. Beschouwelijke en partijgebonden journalistiek maakte in de twintigste eeuw langzaam plaats voor een op nieuws gerichte stijl van verslaggeving. Deze uit de Verenigde Staten overgewaaide journalistiek verkondigde de ideologie van de ‘nieuwe’ objectieve en neutrale journalistiek, maar wilde tevens zoveel mogelijk lezers trekken.

Door nieuwe, subversieve vormen van verslaggeving zoals het interview en de reportage te ontwikkelen, drongen journalisten steeds dieper door in het privé-domein van publieke personen. Zij werden zelfbewuster, gingen doorvragen en zelf de publieke agenda bepalen. Tegelijkertijd namen klachten over sensatiezucht, popularisering en commercialisering toe.

Broersma (1973) studeerde geschiedenis en journalistiek in Groningen en werkte daarna als freelance journalist en redacteur van de Leeuwarder Courant. Voor deze krant maakte hij in 2002 ook een vuistdikke jubileumbijlage. Sinds 1997 is hij, eerst als aio en later als universitair docent, verbonden aan de opleiding Journalistiek van de RUG. Hij promoveerde in 2002 cum laude op een geschiedschrijving van de Leeuwarder Courant. Verder publiceerde hij onder meer boeken over regionale journalistiek, de ontwikkeling van journalistieke vormen en stijlen in Europa en de beeldhouwer Pier Pander.

Marcel Broersma is lid van de Raad voor de Journalistiek en redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis. Hij is recensent voor de Leeuwarder Courant.