innovatie

11 jul 2008, 10:10

Nieuw experiment moet hoogopgeleide werklozen aan werk helpen

De dienst Sociale Zaken en Werk (SOZAWE) van de gemeente Groningen probeert met een speciaal experiment hoogopgeleide werklozen in Groningen weer aan het werk te krijgen. Groningen heeft in vergelijking met andere gemeenten relatief veel hoogopgeleiden in de bijstand zitten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vijftien tot twintig hoog opgeleide werklozen doen mee aan het experiment, dat de naam ‘Energie Camp’ draagt. Bij de proef draait het volgens SOZAWE om motivatie. Met een korte training probeert de sociale dienst deze groep ‘in beweging’ te krijgen. Daarna helpt SOZAWE de werklozen een baan te zoeken. Deelname gebeurt op vrijwillige basis.


Nu zitten er ongeveer 7600 Stadjers in de bijstand; in 2011 moeten dat er 5.700 zijn.