innovatie

10 jun 2008, 10:10

Masteropleiding Architectuur Hanzehogeschool Groningen goed beoordeeld

In het kader van de accreditatie van de hogere beroepsopleiding heeft het NQA (Netherlands Quality Agency) de Masteropleiding Architectuur van de Hanzehogeschool Groningen gevisiteerd. Dit heeft geresulteerd in een uitzonderlijk goed resultaat: alle zes onderwerpen zijn positief beoordeeld en twee onderdelen binnen het onderwerp interne kwaliteitszorg zijn zelfs als excellent benoemd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij het onderwerp interne kwaliteitszorg zijn de punten ‘maatregelen tot verbetering’ en ‘betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld’ als excellent beoordeeld.


Bij ‘betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld’ staat ondermeer dat de kleinschaligheid van de opleiding en het veelvuldige en directe contact met zowel studenten als docenten ertoe bijdraagt dat veel informatie over de kwaliteit van de opleiding snel bekend is bij staf en directie en dat daar ook snel en op informele wijze op wordt gereageerd. Verder stelt het NQA vast dat de Academie kans ziet om het ‘interne werkveld’ optimaal te betrekken bij de uitvoering van het onderwijs en daarnaast ook goede ‘externe’ informatie te verkrijgen, waardoor er de mogelijkheid is voor een frisse, vernieuwende invloed vanuit de beroepspraktijk: de opleiding weet de blik naar buiten te behouden. ‘In de kleine wereld van de architectuur in Nederland mag dit gelden als voorbeeldig,’ schrijft het NQA.


Bij ‘maatregelen tot verbetering’ wordt onder andere genoemd: ‘de manier waarop de opleiding is omgegaan met de aanbevelingen na de vorige visitatie, in het bijzonder met de nadere uitwerking van de eindtermen en van het praktijkdeel van de opleiding, is een voorbeeld van het doeltreffend aanbrengen van verbeteringen. Met name de versterking van de interne kwaliteitszorg maakt het mogelijk dat alle informatie leidt tot verbeteringen. Het panel vindt dit een indrukwekkend voorbeeld, zowel binnen de eigen hogeschool als binnen het opleidingsdomein van het architectuuronderwijs.

Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek
De Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek biedt drie opleidingen aan: de bacheloropleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek en de masteropleiding Architectuur. De Groninger architectuuropleiding dateert van 1936. Dit was het zogenoemde Voortgezet Bouwkunstonderricht (VBO), Sinds 1966 wordt de opleiding aangeduid als Academie van Bouwkunst. Aanvankelijk was de Academie zelfstandig, daarna was ze verbonden met de Academies van Bouwkunst in Rotterdam en Arnhem en sinds 2002 is de Academie onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen. De afgestudeerden van de Academie werken allen als architect, meestal via een architectenbureau maar ook in dienstverband, bijvoorbeeld bij een gemeente.