innovatie

27 jan 2019, 10:10

Kickoff Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap: 'Werken met ICT is geen keuze'

Op dinsdag 29 januari vindt in Het Kasteel in Groningen de kick-off plaats van de Werkplaats voor Digitaal VakanschapDit gezamenlijke project van Noorderpoort, de gemeente en provincie Groningen en het bedrijfsleven (Samenwerking Noord en de Noordelijke Online Ondernemers (NOO)) zet in op het vernieuwen van het middelbaar beroepsonderwijs zodat dit beter aansluit bij de vragen vanuit het ICT-werkveld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Technologische en digitale ontwikkelingen gaan snel en werken diep in op de ICT-sector en indirect op alle andere sectoren. "Werken in de ICT is een goede keuze. Werken met ICT is geen keuze", aldus Noorderpoort.

De ICT-sector is dan ook één van de drijvers achter de verwachte groei in werkgelegenheid in de regio. Veel bedrijven hebben nu al moeite om de openstaande vacatures in te vullen. Daarnaast is er een kwalitatief vraagstuk. Ook van ICT werknemers worden steeds meer communicatieve vaardigheden en andere zachte vaardigheden verwacht. En omdat ICT uit geen enkele sector meer is weg te denken, vinden veel ICT-studenten emplooi in andere sectoren.

In het project Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap wordt aan deze uitdagingen gewerkt door middel van drie Labs:

Kennis Lab
De activiteiten van het Kennis Lab richten zich op het opzetten van het proces waarin het onderzoek constant zorgt voor verbetering van het onderwijs. Doel is om een onderzoeksproces in te richten waarin nieuwste technologieën worden opgehaald, bekeken wordt hoe deze toegepast worden en bij wie. Het Kennis Lab kent twee dimensies: onderzoek en onderwijs.

Learning Lab
Het Learning Lab is gericht op gepersonaliseerd leren. Het ontwikkelde onderwijs in het Kennis Lab wordt op een aantrekkelijke manier aangeboden aan studenten. Het doel van het Learning Lab is deze kennis ook te verspreiden bij de studenten en docenten die in andere sectoren actief zijn dan ICT. ICT en digitalisering speelt in veel sectoren een grote rol. Het is van groot belang om voor hen digitale kennis te vergroten om goede aansluiting te houden bij het bedrijfsleven.

Business Lab
In het Business Lab staat ondernemerschap centraal. Deze plek geeft de kans mbo-ers kennis te laten maken met en eerste ervaringen op te doen met ondernemerschap. Ondernemerschap wordt hier beleefd, uitgevonden en ervaren. Dit gebeurt op fysieke plekken (één centrale plek het Kasteel in het centrum van Groningen met enkele satellieten in de Provincie Groningen) én (natuurlijk!) een online plek voor de vier doelgroepen: de nieuwkomers in ICT (studenten), de startende, digitale, mbo-ondernemers (nét afgestudeerden), gevestigde bedrijven (opdrachtgevers) en docenten.