innovatie

27 feb 2019, 13:01

Kennis over gevolgen van gaswinning en aardbevingen nu online

Kennis over gevolgen van gaswinning en aardbevingen nu online

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen heeft de website www.kennisplatformleefbaar.nl gelanceerd. Hierop wordt doorlopend kennis over de maatschappelijke gevolgen van gaswinning en de aardbevingen in Groningen geplaatst.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 “We vinden het belangrijk dat de kennis over de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning inzichtelijk is voor geïnteresseerden. Dit doen we door verschillende onderzoeken van kennisinstellingen en instanties te bundelen op deze kenniswebsite”, aldus Nienke Busscher, projectcoördinator van het platform.

“De omvangrijkheid en complexiteit van het dossier rondom gaswinning en bodembeweging is enorm. Door inzichtelijk te maken wat we weten, wordt kennis toegankelijk en daarmee beter bruikbaar”, vervolgt zij.