innovatie

17 sep 2008, 10:10

Internationaal symposium bij afscheid hoogleraar godsdienstpyschologie

Wat heeft een godsdienstpsycholoog te vertellen over de toekomst van religie? Aanstaande vrijdag zal Patrick Vandermeersch als hoogleraar Godsdienstpsychologie aan de Rijksuniversiteit een licht werpen op deze vraag in zijn afscheidsrede 'Onder theologen. Godsdienstwetenschappers, fundamentele atheïsten en de toekomst van de religie'.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Patrick Vandermeersch is geboren in Brugge. Hij studeerde in Leuven zowel filosofie als theologie, promoveerde in de filosofie en kreeg een psychoanalytische opleiding in de Belgische School voor Psychoanalyse. Ook is hij tot priester gewijd. Na wetenschappelijk medewerker te zijn geweest aan de universiteit in Tilburg en Leuven, werd hij in 1992 gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn aandacht als godsdienstpsycholoog is vooral uitgegaan naar de te onderscheiden psychologische dynamieken die verschillende vormen van geloven ondersteunen, alsook naar lichamelijke ervaringen en rituelen die met christelijke lijdensspiritualiteit verbonden zijn.

De rede vindt om 16.00 uur precies plaats in de Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen. Voorafgaand aan de rede organiseert de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap een internationaal symposium van 13.00-15.30 uur.