innovatie

13 mrt 2008, 20:08

Internationaal congres Voortplantingsgeneeskunde in UMCG

De afdeling Voortplantingsgeneeskunde van het UMCG organiseert op 13 en 14 maart het 12e Reinier de Graafsymposium. Dit jaar staat het symposium in het teken van embryokwaliteit. Ook de ethische aspecten van pre-implantatie genetische testen, zoals PGD en PGS, komen aan de orde. Tot de sprekers behoren internationale experts, waaronder dr. Handyside, de grondlegger van de PGD. Binnenkort zal het UMCG de eerste paren gaan behandelen met transport-PGD.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Preimplantatie genetische diagnostiek (PGD) is erop gericht om embryo’s met een ernstige genetische aandoening op te sporen. De zwangerschap kan bij deze methode alleen tot stand komen via een IVF-procedure, terwijl bij PGD meestal geen sprake is van vruchtbaarheidsproblematiek van de toekomstige ouders. PDG wordt in Nederland alleen toegepast als in de familie een ernstige genetische aandoening bekend is, zoals de ziekte van Duchenne of de ziekte van Huntington. De Tweede Kamer beslist binnenkort of PGD uitgebreid kan worden naar patiënten die drager zijn van genmutaties, bijvoorbeeld BRCA-mutaties, waardoor zij en hun nageslacht een groot risico hebben op borst- en baarmoederhalskanker.

Transport PGD
Het academische ziekenhuis Maastricht (azM) voert sinds 1995 PGD uit en is het enige genetische laboratorium in Nederland met een vergunning voor PGD. In het najaar van 2007 is het azM een samenwerking met het UMCG aangegaan voor transport-PGD. Dit betekent dat paren die voor PGD in aanmerking komen nu ook in Groningen terecht kunnen voor de voorbereidingen en hun IVF-behandeling. Het genetisch onderzoek van de afgenomen cellen uit de embryo’s vindt plaats in Maastricht. Door transport-PGD vanuit het UMCG wordt PGD toegankelijker en gemakkelijker uitvoerbaar voor patiënten uit Noordoost-Nederland.

PGS
Preimplantatie genetische screening (PGS) is een methode die toegepast wordt bij ouderparen die zelf geen genetische aandoening hebben maar IVF ondergaan vanwege vruchtbaarheidsproblematiek. Na PGS worden alleen embryo’s met een normaal aantal chromosomen in de baarmoeder geplaatst. Aangenomen werd dat door deze screening de kans op zwangerschap met een IVF-behandeling toeneemt. Onderzoekers uit het AMC en UMCG hebben onlangs aangetoond dat na PGS -tegen de verwachting in- niet meer zwangerschappen ontstaan. In het buitenland is PGS nog steeds een veel toegepaste techniek. Tijdens het internationale congres in het UMCG lichten voor- en tegenstanders van PGS hun standpunten toe.