innovatie

05 feb 2008, 21:09

Inschrijving Wubbo Ockelsprijs weer van start: bedrijven met uitzonderlijke prestaties op technisch of natuurwetenschappelijk gebied

Op 23 april 2008 wordt voor de 14e keer de Wubbo Ockelsprijs uitgereikt. De organisatie van deze prijs benadert op dit moment bedrijven en instellingen voor potentiële kandidaten. In aanmerking komt een persoon, instelling of onderneming die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd op het gebied van de natuurwetenschappen of techniek en die persoonlijk of door die prestatie een band heeft met Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De tweejaarlijkse Wubbo Ockelsprijs van de stad Groningen is in 1986 ingesteld. De prijs bestaat uit een plastiek van de Groninger kunstenaar Hugo Hol, een oorkonde en een geldbedrag van
10.000 Euro. Ruimtevaarder Wubbo Ockels ontving in 1986 voor het eerst de naar hem genoemde prijs voor zijn opmerkelijke prestatie die hij als eerste Nederlandse astronaut heeft geleverd tijdens de ruimtevlucht met de Challenger. Twee jaar geleden is de prijs uitgereikt aan Prof. dr. L. Dijkhuizen directeur van de onderzoeksschool Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute (GBB) voor zijn bijdragen aan de versterking van het, voor Noord-Nederland, belangrijke speerpunt Life Sciences.

Aanmelden
Kandidaten kunnen worden voorgedragen maar mogen zichzelf ook aanmelden.
Dit kan tot 1 maart 2008 via de website www.wubboockelsprijs.nl.

Prijsuitreiking gecombineerd met Juniorprijs
De feestelijke uitreiking wordt ook deze keer weer gecombineerd met de uitreiking van de Wubbo Ockels Juniorprijs. De Juniorprijs is in 2004 gelanceerd en wordt nu voor de derde keer uitgereikt.