innovatie

21 dec 2007, 10:10

Hanzehogeschool Groningen viert in 2008 210 jarIg bestaan

Het komende jaar viert de Hanzehogeschool Groningen –de oudste multisectorale hogeschool van Nederland- haar 210-jarig bestaan: in 1798 zijn de fundamenten gelegd voor de huidige hogeschool. De geschiedenis van het Groninger beroepsonderwijs is er sindsdien een geweest van pieken en dalen, van rechte wegen, omwegen en doodlopende wegen. De huidige Hanzehogeschool Groningen dankt haar bestaan aan vele voorlopers die initiatief namen en, soms dwars tegen de tijdgeest in, vast bleven houden aan hun idealen. Het lustrum staat in het teken van 210 jaar DURF. In een groot aantal sterk variërende activiteiten laat de hogeschool zien een ondernemende onderwijsinstelling te zijn met wortels in het verleden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur: ‘Het is belangrijk om er in 2008 bij stil te staan dat 210 jaar geleden de Academie voor Teeken-, Bouw- en Zeevaaartkunde van start ging. Dat was de basis voor de huidige Hanzehogeschool Groningen. Opmerkelijk daarbij is dat het ging om een initiatief van particulieren: zes ondernemers en bestuurders die vanuit een maatschappelijke bewogenheid -gestoeld op de idealen van de Franse Revolutie- streefden naar beroepsonderwijs voor allen, in het belang van de samenleving. Daarmee wisten zij 350 investeerders te trekken, die samen de oprichting van de Academie mogelijk maakten. Ook nu nog is de sterke band tussen ontwikkelingen in de maatschappij en ontwikkelingen in het onderwijs een grote stimulans voor vernieuwingen.’

Vanaf maandag 7 januari wapperen de lustrumvlaggen op alle locaties van de Hanzehogeschool Groningen. In de loop van het jaar staan diverse bijzondere activiteiten gepland, zoals een concert door het Hanze Symphony Orchestra, een speciale VNO-NCW Onderwijsdag, seminars, lezingen, een Hanze-wandeling en natuurlijk een groot feest voor relaties en personeel.

Kijk voor de agenda en actuele ontwikkelen op de speciale lustrumwebsite www.210jaardurf.nl.