innovatie

08 sep 2015, 10:10

Hanzehogeschool Groningen investeert extra in onderwijs en onderzoek; maar 7,8 miljoen tekort op begroting

Hanzehogeschool Groningen investeert extra in onderwijs en onderzoek; maar 7,8 miljoen tekort op begroting

De Hanzehogeschool Groningen trekt voor komend studiejaar 5,5 miljoen euro extra uit voor het verbeteren van het onderwijs. Ook is er drie miljoen euro extra gereserveerd voor onderzoek. Deze extra uitgaven zorgen echter wel voor een tekort op de begroting van 7,8 miljoen euro, en daarvoor wil de Hanzehogeschool het eigen vermogen gaan aanspreken

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor het komende studiejaar gaat de hogeschool meer dan ooit inzetten op kwaliteit van onderwijs en onderzoek, zo meldt de Hanzehogeschool in een persbericht.

 

Hiermee komt de hogeschool tegemoet aan de wens van de minister van OCW om, vooruitlopend op de extra gelden vanuit het sociaal leenstelsel, extra te investeren in onderwijs en onderzoek. In totaal wordt in 2015/16 m€ 11.4 meer ingezet dan in 2014/15.

 

In grote lijnen:

  • Versterken van onderwijs (5,5 m€) door verhoging van het budget per student voor onderwijsuitvoering (2,0 m€)  en door te investeren in blended learning, scholing docenten op het gebied van 21st century skills en door modernisering van de onderwijslogistiek (3,5 m€).

  •  

  • Versterken van onderzoek (1,5 m€) door extra budget voor lectoraten en docentonderzoekers (1,0 m€) en investeringen in een integraal onderzoeksysteem (0.5 m€)

  •  

  • Verbetering van de bedrijfsvoering (4,4 m€) door onder meer te investeren in informatiebeveiliging, digitalisering van financiële en personele processen en verbetering van ons huidige applicatielandschap en hardware.

     

De begroting kent dit jaar een tekort van m€ 7,8, waarvoor een beroep wordt gedaan op het eigen vermogen van de hogeschool.