innovatie

05 jul 2013, 17:05

Grootschalige aanpak Groningen om 250 gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken.

Het college van B&W wil de komende jaren veel van de in totaal 250 gemeentelijke gebouwen energieneutraal maken. Dat willen B&W doen door middel van een Groningse Energie Service Compagnie (GRESCo).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zowel vanwege de gemeentelijke duurzaamheidsambities als uit financieel oogpunt is er een groot belang om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Dit wordt gerealiseerd door een combinatie van energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie voor de eigen gebouwen. Een klein gemeentelijk GRESCo-projectteam zal het integrale energiemanagement in opdracht van het college ontwikkelen en uitvoeren.


Gemeentelijke organisatie


De GRESCo maakt deel uit van het in 2011 door de gemeenteraad vastgestelde uitvoeringsplan Groningen geeft Energie. Dit plan heeft als doel de gemeente Groningen in 2035 energieneutraal te laten zijn. De GRESCo werkt als tijdelijke adviserende en dienstverlenende projectgroep dwars door de gemeentelijke organisatie heen. De belangrijkste doelstelling van de GRESCo is de gebouwen van de gemeente Groningen energieneutraal te maken.
 

Energie-investeringen


De gemeente heeft zo’n 250 gebouwen die verschillend worden gebruikt. Deze zijn te rangschikken als maatschappelijk vastgoed (buurthuizen, zwembaden, scholen etc.), kernvastgoed (werkplekken voor diensten) en strategisch vastgoed (ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen). De gebouwen zitten bij de verschillende concernonderdelen in de begroting. In de praktijk blijkt dat het lastig is voor gebruikers om energie-investeringen te financieren. Met de GRESCo stelt het college de gebruikers in staat om toch maatregelen te nemen. De gezamenlijke energielasten binnen de gemeente worden gebundeld en ingezet in een speciaal financieringsmodel om die investeringen te kunnen doen.


Bezuinigingen


Zodoende kunnen de gebundelde energiebudgetten – rond 6 miljoen euro - ingezet worden voor het energieneutraal maken van de eigen gebouwen. Hierdoor daalt de energierekening waardoor de investering kan worden terugbetaald. Bezuinigingen die worden behaald op de inkoop van energie blijven binnen het gesloten financieringssysteem. Voor elke te nemen investering stelt de GRESCo voor het betrokken concernonderdeel een businesscase op waaruit moet blijken of de te nemen maatregelen verantwoord zijn, welke investering nodig is en hoe deze wordt terugbetaald door de gebruiker. De investeringsplannen worden aan het college en zonodig aan de raad voorgelegd.


Gebouwenbeheerders


In aanloop naar het nu voorgestelde nieuwe financieringskader zijn al gesprekken geweest met gebouwbeheerders. Voor diverse gebouwen staat namelijk onderhoud gepland of is sprake van nieuw of verbouw. Wethouder Jan Seton: “Dit is een goed moment om te kijken naar de mogelijkheden om energie te besparen en stappen te zetten richting energieneutraliteit voor de gemeentelijke gebouwen. Tevens dient deze operatie als voorbeeld voor andere organisaties, bedrijven en instellingen in de stad.”


Kardinge


Voorbeelden van gebouwen waarbij de verduurzaming actueel is, zijn Martiniplaza, buurthuis Bessemoerstrook, Kardinge en diverse scholen (project Fris en Duurzaam).