innovatie

27 aug 2013, 09:09

Gronings onderzoek: Antipsychoticagebruik vaak slecht voor mensen met verstandelijke beperking

Een derde deel van de bewoners van instellingen voor mensen met verstandelijke beperking gebruikt antipsychotica. Vaak zijn deze niet vanwege een psychotische ziekte voorgeschreven, maar om gedragsproblemen te bestrijden. Stoppen of verminderen van het gebruik van antipsychotica leidt juist tot afname van afwijkend gedrag. Ook daalt het gewicht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bovendien neemt het risico op het Metabool Syndroom af; dit is de combinatie van te veel buikvet, verhoogde bloedsuiker, afwijkende bloedvetten en hoge bloeddruk, waardoor de kans op hart- en vaatziekten toeneemt. Dit blijkt uit onderzoek van AVG’er (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten) en UMCG-onderzoeker Gerda de Kuijper. Zij promoveert op 4 september op haar proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen.