innovatie

18 feb 2014, 09:09

Gronings onderwijs start opleidingen aardbeving-bestendig bouwen

Groningse onderwijsinstellingen spelen in op de aardbevingsproblematiek in het noorden van Groningen. De scholen willen vakmensen afleveren die de (toekomstige) schade aan woningen en gebouwen blijvend kunnen herstellen en voorkomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Donderdag 20 februari om 15.00 uur ondertekenen de (vice) voorzitters van Alfa-college, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen  het Convenant ‘Samenwerking diepe ondergrond en bevingsbestendige bouw en infrastructuur’ bij  Alfa-college aan de Boumaboulevard 573. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 

De drie onderwijsinstellingen streven hiermee gezamenlijke doelen na, met als kerndoel: het ontwikkelen en uitvoeren van een onafhankelijke, interdisciplinaire aanpak voor het ontwikkelen, delen en toepassen van praktijkgerichte kennis op het gebied van diepe ondergrond en bevingsbestendige bouw en infrastructuur in de regio Noordoost Groningen.

 

 

EPI-Centrum Noord-Nederland

 

Engel Antonides, voorzitter College van Bestuur Alfa-college, introduceerde via ‘Van Beving naar Binding’ het idee om in het Noorden de specialisatie bevingsbestendige bouw en infrastructuur te starten in het technisch middelbaar beroepsonderwijs. Hierin vond hij bijval van verschillende partijen, waaronder NAM, Arcadis, Bouwend Nederland, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. “Ons gezamenlijke onderwijsdoel is vakmensen afleveren die de (toekomstige) schade aan woningen en gebouwen blijvend kunnen herstellen en voorkomen”, zegt Engel Antonides.

Han de Ruiter, lid College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen onderschrijft dit: “Binnen Hanzehogeschool kunnen wij deze samenwerking goed inhoud geven vanuit de Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek en vanuit Kenniscentrum NoorderRuimte.”

Sibrand Poppema van Rijksuniversiteit Groningen vult aan: “Wij dragen graag onze specialistische kennis en kunde bij vanuit ESRIG (Energy and Sustainability Research Institute Groningen) van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Deze samenwerking tussen mbo, hbo en wo moet resulteren in EPI-Centrum Noord-Nederland , een kennisplatform dat wordt gevestigd bij het Alfa-college.