innovatie

03 jul 2008, 08:08

Groninger Koolhydraten Kenniscentrum maakt grote kans op forse subsidie

De kans dat een Koolhydraten Kenniscentrum in Groningen behouden kan blijven is fors toegenomen. Een programmacommissie brengt een positief advies uit voor een financiële toekenning in een totaalbudget van meer dan 17 miljoen euro voor een periode van 4 jaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het koolhydraten kenniscentrum (CCC), dat twee jaar geleden van start ging, heeft als doel kennisinstellingen en industrie op het gebied van koolhydraten samen te brengen. Het CCC is een virtueel kenniscentrum en coördineert de perfecte match tussen samenwerkende partijen. Via de verschillende partners heeft het CCC toegang tot laboratoria, professionele productiefaciliteiten, unieke kennis en R&D. De vraag uit de markt bepaalt de inhoud van een onderzoek en het eventueel concretiseren van de onderzoeksresultaten naar een eindproduct.


Koolhydraten


Koolhydraten kunnen als grondstof ingezet worden in de meest uiteenlopende industriële sectoren. Zo worden koolhydraten verwerkt tot medicijnen, cosmetica en vormen belangrijke bestanddelen van voedingsmiddelen. Ook worden koolhydraten verwerkt tot papier, textielvezels, producten in de agro-industrie, bouwmaterialen en (alternatieve) biobrandstoffen. De toepassingsmogelijkheden zijn talrijk. Een intensieve samenwerking tussen de kennisinstellingen en industrie opent de weg naar nieuwe toepassingen. Innovaties waar velen bij gebaat zijn. Denk bijvoorbeeld aan betere en gezondere voedingsmiddelen, het ‘vergroenen’ van de chemische industrie, en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van milieu.


Noord-Nederland


Kennis over koolhydraten en hun toepassing is een uniek kennisgebied in Noord-Nederland. Een initiatief van nationaal belang, verwezenlijkt in Noord-Nederland, met toepassingsgebieden op de wereldmarkt. De ambitie van het CCC is om uit te groeien tot een internationaal bekend kennis- en expertisecentrum. Een ambitie die, gezien de vele toepassingsgebieden en dankzij de inbreng van wetenschap en industrie, ongetwijfeld verwezenlijkt kan worden. De Rijksuniversiteit Groningen speelt als coördinator een belangrijke rol in het welslagen van het CCC.


Partners


Samenwerkende partners zijn cruciaal bij een initiatief als het CCC. Deze partners zijn o.a. AVEBE, Friesland Foods, Cosun, HZPC, Agrifirm en Aviko, alsmede de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, TNO kwaliteit van leven, de Hanzehogeschool Groningen en Wageningen Universiteit en Research Centre(WUR). De NOM heeft kennisinstellingen en bedrijven in het begin bij elkaar gebracht in het initiatief CCC. Het initiatief wordt financieel ondersteund door de provincie Groningen, de gemeente Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en het ministerie van EZ via Koers Noord.